In English (ks. suomeksi alhaalla): 

About us

We are people from different denominations and countries around the world who gather in Oulu, Finland. We are united through our faith in Jesus Christ. The Oulu International Evangelical Fellowship (OIEF) consists of Christians from Finland and abroad. Its interdenominational activities can be traced back to the 1970’s, when Pastor (ret) Patrick Dickson started to host a Bible study in English in Oulu.

Our ministry is mainly concerned with foreigners living in Oulu or passing through, and Finns seeking contact with them or wishing to practise their English skills in a vital and encouraging way – by following Jesus Christ and getting to know more about His Gospel in a joint approach.

Through this website we want to provide general information about OIEF. Please feel free to contact us if you have any questions or comments. We heartily welcome you to worship and praise God together with us, to study His Word and have fellowship in our activities and gatherings!

 

Statement of Faith

Although we come from different familial, ethnic, cultural, national, and for some, denominational backgrounds, we are all united in the family of God and fully agree to the following:

The Apostle’s Creed

We believe in God, the Father Almighty,
the Creator of Heaven and earth,
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord:
who was conceived of the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried.
He descended into hell. The third day He rose again from the dead.
He ascended into Heaven
and sits at the right hand of God the Father Almighty,
from where He shall come to judge the living and the dead.
We believe in the Holy Spirit, the holy apostolic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and the life everlasting.
Amen.

Final Authority – God’s Word

God has revealed himself in the Bible, which consists of the Old and New Testaments alone.  Every word was inspired by God through human authors, so that the Bible as originally given is in its entirety the Word of God, without error (inerrant and infallible) and fully reliable in fact and doctrine. The Bible alone speaks with final and supreme authority and is always sufficient for all matters of belief and behaviour, doctrine and practice. In its interpretation we submit ourselves to the indwelling Holy Spirit who gives a true understanding of the Scriptures.

Communion

The Lord’s Supper is a commemoration of Christ’s sacrifice offered once for all. It is reserved for God’s sons and daughters who have accepted Jesus as Saviour. “For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord’s death until He comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks the cup.” (1 Corinthians 11:26-28)

Mission

The chief end of man is to glorify, worship, and enjoy God forever. In this light our mission is to share the good news of Christ’s saving sacrifice, going to all nations, tribes and people, starting here in Oulu. “Go into all the world and preach the good news to all creation.” (Mark 16:15)

Salvation

We believe salvation is by faith alone, through grace alone, in Christ alone. God, in His great love for mankind, sent His Son Jesus Christ that whoever believes in Him will be saved. “For it is by grace you have been saved, through faith – and this not from yourselves, it is the gift of God – not by works, so that no-one can boast.” (Ephesians 2:8+9)

 

Suomeksi:

Olemme Oulussa asuvia ihmisiä eri maista ja maailman kirkkokunnista. Meitä yhdistää usko Jeesukseen Kristukseen. Oulu International Evangelical Fellowshipissa (OIEF) ovat mukana sekä suomalaisia että ulkomaisia kristittyjiä. Yhteiskristillinen toiminta juontuu 1970-luvulla, kun eläkkeellä oleva pastori Patrick Dickson isännöi Raammatupiiriä englannin kielellä Oulussa.

Tarkoituksenamme on seurata Jeesusta Kristusta yhteistuumin ja välittää Hänen kutsunsa ja evankeliuminsa muillekin ihmisille. Yhteinen kielemme on englanti, mutta käytössä on tarpeen vaatiessa toki myös muita kieliä, niin että jokainen tulee ymmärretyksi ja pääsee osalliseksi toiminnastamme.

Tämän verkkosivun kautta tahdomme antaa yleistä tietoa OIEF:sta englanniksi. Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, niin otapa yhteyttä meihin, tai tule palvelemaan ja ylistämään Jumalaa sekä oppimaan tuntemaan Jeesusta Kristusta toiminnoissamme ja kokouksissamme!

Mottomme löytyy Raamatusta, Markuksen evankeliumista 16:15: “Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.”

 

Uskontunnustus

Johdanto

Vaikka olemme erilaisia perheen, etnisen, kulttuurisen, kansallisen ja jopa seurakunnallisen taustamme osalta, olemme kaikki liittyneet Jumalan perheeseen ja yhdymme täysin seuraavaan:

Apostolinen uskontunnustus

Uskomme Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,
ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.
Amen.

Viimeinen arvovalta – Jumalan Sana

Jumala on ilmoittanut itsestään Raamatussa, mikä koostuu yksin Vanhasta ja Uudesta Testamentista. Jokainen sana on Jumalan hengen mukaista ja ihmisten kautta kirjoitettua, niin että Raamattu on kokonaisuudessaan Jumalan Sanaa, virheetöntä, erehtymätöntä ja täysin luotettavia tosiasioita ja opinkappaleita. Vain Raamattu puhuu lopullisella ja Hallitsijan arvovallalla ja antaa aina riittävän tyhjentävän selityksen uskon, käyttäytymisen, opin ja käytännön asioista. Raamattua tulkitessamme alistumme Pyhään Henkeen, joka avaa oikean ymmärryksen kirjoituksista.

Ehtoollinen

Herran ateriaa vietetään Kristuksen uhrilahjan muistoksi, joka on annettu lopullisesti ja peruuttamattomasti. Ehtoollinen on varattu Jumalan pojille ja tyttärille, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen Vapahtajana. ”Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee. Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään, ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta.” (Ensimmäinen kirje korinttilaisille 11:26-28)

Tehtävä

Ihmisen ensisijaisena päämääränä on ylistää ja palvoa Jumalaa ja iloita Hänestä iankaikkisesti. Tässä valossa tehtävämme on jakaa hyvää sanomaa Kristuksen pelastavasta uhrista kaikille kansoille, heimoille ja ihmisille, aloittamalla Oulusta. ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” (Markuksen evankeliumi 16:15)

Pelastus

Uskomme että pelastus tapahtuu yksin uskon, yksin armon ja yksin Kristuksen kautta. Jumala, Hänen ihmiskuntaa kohti osoittaman suuren rakkauden myötä, lähetti ainoan Poikansa Jeesuksen Kristuksen, jotta kaikki Häneen uskovat pelastuisivat. ”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.” (Kirje efesolaisille 2:8+9)

 

Comments are closed.